Postadres

Postbus 6848
5975 ZG Sevenum
Nederland

Bezoekadres

Berghemweg 23
5975 RJ Sevenum
Nederland

Telefon:
+31 (0) 77 467 2157
Fax:
+31 (0) 77 467 3775
info@lvs-bv.nl
www.lvs-bv.nl

Lenssen Vul- en Sluittechniek bv

De heer Mart Lenssen heeft Lenssen Vul- en Sluittechniek bv in 1989 opgericht. Voorafgaand hieraan werkte hij in de champignonteelt. Hij was verantwoordelijk voor de algemene technische begeleiding en ontwikkeling van nieuwe machines en productiemethoden bij een toonaangevend paddenstoelverwerkingsbedrijf. Hij was ook adviseur voor diverse instanties waaronder de overheid. Hij is van mening dat dit alles hem waardevolle kennis en ervaring verschafte voor zijn latere activiteiten.

Zijn werkmethoden bewezen snel na de oprichting van Lenssen Vul- en Sluittechniek bv succesvol te zijn. Het bedrijf werd langzamerhand een van de toonaangevende spelers op de “vul- en sluitmarkt”. In 1995 leidde dit tot de oprichting van een nieuw bedrijf, Lenssen Trading Company bv. Dit zusterbedrijf is grotendeels bezig met de in- en verkoop van gebruikte machines. In de loop der jaren breidde Lenssen Vul- en Sluittechniek bv haar operaties uit in het buitenland. Op dit moment heeft het bedrijf drie buitenlandse vestigingen. Het bedrijf dat aan het eind van de jaren tachtig vanaf nul begonnen is, is uitgegroeid tot een gerenommeerd internationaal bedrijf met een totaal van zeventig medewerkers. Het is een bedrijf dat een goede naam heeft op de nationale maar ook internationale markt.

Mr. Mart Lenssen founded Lenssen Vul- en Sluittechniek b.v. in 1989. Previous to this, Lenssen worked in the mushroom industry. He was responsible for general technical supervision and development of new machines and production methods at a leading mushroom processing company. He has also been a consultant for various government authorities. He believes that all of this gave him valuable experience for his subsequent activities.

Its working methods proved succesful soon after the foundation of Lenssen Vul- en Sluittechniek b.v. The company gradually became one of the leading players on the filling and closing market. In 1995, this led tot the establishment of a new company, Lenssen Trading Company b.v. This sister company is largely involved in the purchasing and sales of used machines. Over the years, Lenssen Vul- en Sluittechniek b.v. has also extended his operations abroad. Today the company has three foreign branches. The company that started from scratch at the end of the nineteen-eighties has grown into a renowned international operation with a total of seventy employees. It is a company that is well established on the international market.

phone: +31 (0)77-467 2157

fax: +31 (0)77-467 3775

e-mail:
internet:

Zurück zur Übersicht

Mitglied werden?

DMFI Mitglieder habe viele Vorteile. Schauen Sie sich auf unserer Website.

DMFI beitreten

Erreichbarkeit

DMFI
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

T. 030 605 33 44
F. 030 605 32 08
dmfi@metaalunie.nl